Zanim rozpoczniemy budowę nowej budowli


Każdy dom jest tak mocny jak jego podwaliny. By móc zbudować fundament trzeba wpierw zbadać podłoże. Informacje, które otrzymamy po zbadaniu podłoża umożliwią nam określenie obciążeń, co będzie bazą do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budowli. Jednak bywają grunty, które są mało zbite czy słabe
.

grunt
Author: Dimitris Siskopoulos
Source: http://www.flickr.com
Posadowienie budowli na podobnym terenie wykonalne jest po uprzednim wzmocnieniu gruntu. Zależnie od wielkości budowli jak też obciążeń, które wywiera na grunt, stosuje się różne metody wzmocnień.

Pierwszym sposobem na wzmacnianie gruntów piaszczystych pod niewielkimi oraz lekkimi domami jest nawilżanie gruntu niewielką ilością wody oraz ubijanie go ubijakami maszynowymi lub ręcznymi. Jeżeli nośność gruntu jest zbyt mała, zaś wynika to z wilgotności gruntu, to można zagęścić go żwirem ubijanymi warstwami. Zagęszczanie gruntu tym sposobem nastręcza wykonania hermetycznych ścianek dookoła zagęszczonego obrębu. Więcej na https://www.spoiwex.pl/łkie warto zagęścić iniekcjami z zaprawy cementowej (można stosować też inne spoiwa budowlane - źródło artykułu). źródło artykułusię na należytą głębokość w grunt stalowe rury, do jakich kanałami z gumy wlewa się pod znacznym ciśnieniem ciekłą zaprawę . Zaprawa cementowa wypełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w podłożu, wzmacniając jego szczelność jak też wytrzymałość. W analogiczny sposób wzmacnia się grunty metodami syntetycznymi, wdrażając do gruntu związki niosące szkło wodne czy polimery.


zagęszczanie gruntu
Author: Tomasz Lewicki
Source: http://www.flickr.com
Wzmacnianie gruntów strategią Jet Grounting (sprawdź tu). Strategisprawdź tu na mieszaniu podłoża z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (300 bar). Można w ten sposób wzmacniać wszelakiego typu podłoża: organiczne, torfy, luźne piachy o rozmaitej granulacji a także podatne grunty ścisłe. Zastępuje ściany szczelinowe. W pierwszej fazie utwardzania, drągiem średnicy 88,9 mm, drąży się podłoże do głębokości zaplanowanej w projekcie. W czasie wiercenia stosuje się płuczkę wodną bądź bentonitową. Ciecz wtłaczana pod ciśnieniem znacznie ułatwia drążenie. Po osiągnięciu żądanej głębokości rozpoczyna się strumieniowe wciskanie zaczynu przez dysze umieszczone w dolnej części żerdzi. W trakcie zastrzyków grunt jest rozdrabniany i mieszany z zaczynem.

Tags: fundamenty, rury, podłoże, grunt, ubijaki, dysze