Zadania szefa budowy


Kierownik budowy to osoba wspierającą inwestora, przede wszystkim w sprawie prowadzenia budowy zgodnie z przesłankami i przepisami budowlanymi. Kierownik budowy z Wrocławia ponosi całą odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia które mogą zaistnieć w czasie budowy domu. Przepisy budowlane dokładnie orzeka podstawowe zadania kierownika budowy. Kierownik budowy dozoruje budowę budynku i jest za to odpowiedzialny.

Budowa
Author: lelebella
Source: http://www.flickr.com
Powinien zorganizować i wieść budowę w taki sposób, żeby była pewna i stosowna z zarządzeniami bhp. Do zadań kierownika budowy należy prowadzenie dokumantacji. zarejestrowanie budowy i wykonywanie wpisów do dziennika budowy, również wypełnianie napisanych w tym miejscu instrukcji. Akceptuje on również poszczególne fazy prac. Na dodatek, musi zapewnić geodezyjne rozplanowanie obiektu, a także poprawnie zabezpieczyć plac budowy. Winien zadbać o tablicę informacyjną i zawiadomienie z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i zabezpieczenia zdrowia.

Misję kierownika budowy jest w stanie piastować wyłącznie osoba z upoważnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi. Najodpowiedniej jest, gdy budowa domu od początku do mety zarządza ta sama osoba.

Należy też pamiętać, że kierownik budowy z Wrocławia - doby kierownik na budowie - Wrocław - nie jest zmuszony do reprezentowania spraw inwestora w kontaktach z realizatorem, zwłaszcza gdy jest zatrudniony przez tego ostatniego. W takim przypadku o jakość robót musi zadbać sam inwestor, czy też jego ambasador na budowie, to znaczy inspektor nadzoru inwestorskiego.

Kierownik jest zobowiązany do sporządzenia wszelakiej specyfikacji po zwieńczeniu konstrukcji. Jest to równoznaczne z oświadczeniem, iż dom pozostał skończony zgodnie ze sztuką budowlaną i nakazami, oraz przekazuje się do zamieszkania.Z tego względu musi brać udział w przyjęciach pojedynczych etapów prac, również zapewnić usunięcie możliwych niedokładności, felerów. Inwestor nie może osobiście zgłosić domu do odbioru, musi dodać do niego oświadczenie kierownika budowy o zwieńczeniu prac budowlanych. Kierownik budowy z Wrocławia ze względu na ważność funkcji, musi być osobą solenną i odpowiedzialną.

Tags: zdrowie, prawo, budowa, inwestor, domu