Nietypowe użycie kruszyw budowlanych i żwirów kwarcowych


Kruszywa znajdują obszerne użycie w przemyśle.Użytkowane są jako dodatek w produkcji wełny mineralnej, również chemii budowlanej m.in. w zaprawach tynkarskich, klejach i spoinach. Kruszywa budowlane dzięki swoim szczególnym własnościom, znajdują obszerne zastosowanie w budowlance, w szczególności w produkcji cementu przemysłowego, drogowego, mostowego, mieszkaniowego i specjalistycznego. W prefabrykacji tłucznia są stosowane m.in. w produkcji kostki brukowej, krawężników i kręgli, szybów, drągów, oraz odmiennych elementów betonowych.
piasek
Author: Pedro Fernandes
Source: http://www.flickr.com
Kruszywa budowlane takie jak mieszanki skaliste, wykorzystywane są do wszelakiego gatunku utwardzeń, względnie warstw filtracyjnych oczyszczalni ścieków. Kamień hydrotechniczny uzyskiwany jest z wysokiej jakości piaskowca, oraz skały bazaltowej. Jest on stosowany do umocnień rozmaitego typu obiektów hydrologicznych, w tym w konstrukcji brzegów, oraz w regulacji rzek i potoków. Kruszywo budowlane to również dużej klasy budulce dla drogownictwa.


Piaski kwarcowe występujące w Polsce, pochodzą z okresu jury, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. O tym do czego powinniśmy spożytkować piasek kwarcowy (sprawdź na stronie) kwalifikuje w szczególności jego skład chemiczny, a zwłaszcza zawartość krzemionki i tlenków metali, oraz wielkość ziaren. Tok doskonalenia piasków kwarcowych polega na wymyciu z nich zabrudzeń i dzielenia na osobne frakcje.

Jeśli uważasz, że wiadomości opublikowane w niniejszym tekście są warte Twojej uwagi, kliknij tu - ten unikalny serwis (https://ingas.pl/oferta/system-wczesnej-detekcji-dymu/) też Cię zaintryguje.

W stanie mokrym, mają wykorzystanie do produkcji różnego rodzaju betonów, zapraw murarsko-tynkarskich, wyrobów z betonu.
piasek
Author: Pedro Fernandes
Source: http://www.flickr.com
Są składnikiem do mas bitumicznych stosowanych do powierzchni dróg i lotnisk. Piaski kwarcowe po wysuszeniu i ponownym przebraniu mają przeznaczenie do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, także drenów melioracyjnych. Dodatkowo są używane do produkcji suchych zapraw i klejów budowlanych. Wysuszone piaski kwarcowe posiadają zastosowanie jako napełniacze boiskowej syntetycznej trawy.

Wejdź na ten odnośnik oraz zgłąb więcej szczegółów (https://deluxm.pl/realizacje/realizacja-sufitu-napinanego-w-bialolece/) - tamte porady poszerzą Twoją wiedzę na rozpatrywany w powyższym wpisie temat.

Nadto piaski i żwiry kwarcowe suche mają dużo zastosowań domowych.

Tags: kamień, piasek, kruszywa, żwiry