Na pewno każdy z nas słyszał trochę o diodach, ale wielu z nas także nie wie, o co w tym chodzi. Zobacz, jak to rozumieć


W dzisiejszych czasach diody są niezwykle znane, a to z powodu diod LED, co jednakowoż o nich wiemy? Co powinniśmy wiedzieć? Przed państwem krótki przewodnik. Dioda jest tak naprawdę dwuzaciskowym elementem elektronicznym, który jest odpowiedzialny za przewodzenie prądu elektrycznego w sposób niesymetryczny. Niesymetryczny, to oznacza, iż prąd przewodzony jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym.
lampka
Author: kogakure
Source: www.flickr.com
Pierwszymi diodami były detektory kryształkowe i diody próżniowe. Aktualnie najbardziej znane i najbardziej rozpoznawalne są diody półprzewodnikowe (szczegóły oferty). Są one zrobione z dwóch warstw odmiennego półprzewodnika, wytwarzają one wspólnie złącze p-n. Istota ich funkcjonowania polega na przewodzeniu prądu w jednym kierunku, w tym samym czasie blokowanie jego przepływu w odmiennym kierunku. Właściwość takiego typu możemy stosować do prostowania napięcia przemiennego czy demodulacji sygnałów w odbiornikach radiowych.Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów i parametrów wytwarzania złącza p-n można zmienić charakterystykę diody. Powoduje to, iż może ona modyfikować swoje zachowanie, może zachowywać się w sposób bardziej skomplikowany niż normalny zawór elektryczny. Najlepszym tego przykładem są diody Zenera, którym poświęcimy kolejną część artykułu. Jest to odmiana diody półprzewodnikowej, zaś jej najistotniejszym czynnikiem jest napięcie przebicia złącza p-n. Jak napięcie zostaje przekroczone ma miejsce nagły, gwałtowny wzrost prądu. Kierunek przewodzenia ma zachowanie jak standardowa dioda natomiast w okresie polaryzacji zaporowej może przewodzić prąd (sprawdź agregaty z Poznania) po przekroczeniu konkretnego napięcia na złączu, jaki jest nazwany napięciem przebicia.

Przy nie za bardzo sporych napięciach, do około pięciu volt najistotniejszą rolę odgrywa zjawisko Zenera. Jeśli napięcie wzrasta obserwujemy wpływ zjawiska Zenera, lecz jednocześnie przebicia lawinowego. Gdy przekraczamy wartość 7 volt istnieje jedynie przebicie lawinowe. Takie napięcie jest tak naprawdę niezależne od płynącego prądu, natomiast zmienia się nie za bardzo mocno przy bardziej znacznych zmianach prądu przebicia. Najistotniejsze zastosowanie diody Zenera to źródło napięcia odniesienia w stabilizatorach, lecz również jest wykorzystywane do przesuwania poziomów napięć. Niekiedy używany jest jak czynnik zabezpieczający oraz przeciwprzepięciowy.

Tags: prąd, parametry, zawór