Każdy budynek składa się z dużej ilości części składowych pośród których wyróżniamy te konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne.


Każdy dom składa się z wielu części składowych wśród których odróżniamy te konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne. Do pierwszej kategorii zaliczamy elementy takie jak: dachy, fundamenty, ściany samonośne, belki itp.. Drugi typ obejmuje elementy jak np.: drzwi, okna, świetliki, parapety, bramy itd..

Wszystkie wspomniane części składowe są produkowane przez ogromną ilość przedsiębiorstw zarówno w Polsce oraz za granicą. W naszym kraju możemy znaleźć duże fabryki w każdym większym mieście, jako przykłady można podać miasta takie jak: Szczecin, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz (zobacz tutaj), Kielce, Katowice. Samą budowę domu trzeba rozpocząć od znalezienia odpowiedniej działki. W kolejnym punkcie musimy zdobyć projekt naszego idealnego domu. Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
garaż
Author: Jim Larrison
Source: http://www.flickr.com
Od tego momentu rozpoczyna się faktyczna budowa. Zaczynając od wykonania obmiarów geodezyjnych oraz rozpoczęcia robót ziemnych, przez wykonanie ław fundamentowych, postawienie ścian nośnych, wykonanie stropów i schodów, zakańczając na więźbie dachowej. Do tak powstałego domu wstawiamy później stolarkę, otrzymując w rezultacie budynek w stanie surowym zamkniętym. Następny krok to wykończenie naszego budynku, dotyczy on takich prac jak: wykonanie podłóg, malowanie, wykonanie podłóg, montaż różnych urządzeń itp. Zobacz również: celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wszystkich wspomnianych prac powinno się zatrudnić doświadczoną ekipę oraz sprawdzoną osobę, której pracą będzie prowadzenie nadzoru nad progresem robót. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest pilnowanie, aby wszystkie prace były wykonywane z należytą starannością oraz przy zachowaniu warunków BHP. Jest to znacząca odpowiedzialność, ponieważ jeżeli na terenie budowy dojdzie do wypadku podczas ktoś zostanie ranny, a jednocześnie zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości, to w takiej sytuacji odpowiedzialność karną poniesie właśnie kierownik budowy. Inwestor zostaje natomiast ze wstrzymaną inwestycją, która zamiast przyszłych dochodów, może zacząć przynosić straty, jeśli proces ten będzie mieć miejsce przez dłuższy czas.Reasumując, budując dom musimy pamiętać o znaczącej ilości czynników. Proces od momentu podjęcia decyzji o budowie, do chwili zakończenia wszystkie robót jest długi i obejmuje dużą ilość etapów, z których spora część zauważalnie różni się od siebie nawzajem, dlatego podjęcie tak znaczącej decyzji musi być poprzedzone skrupulatnymi przygotowaniami. W przeciwnym wypadku możemy więcej przegrać niż zyskać.

Tags: projekt, podłogi, budowa, inwestor