Jakie są surowce mineralne w naszym państwie i do czego są używane?


Jaki jest przemysł surowców mineralnych w Polsce? Co najczęściej się wydobywa i jakie są formy wykorzystania minerałów? Dowiedz się więcej o surowcach mineralnych i ich zastosowaniu.
Przemysł surowców w Polsce obejmuje wydobywanie surowców mineralnych a także przetwarzanie ich za pomocą specjalnych sprzętów na produkty codziennego użytku. Tak się składa, że Polska jest krajem wyposażonym w surowce mineralne. Te, które bierze się z ziemi, zwą się kopalinami.

Wydobycie surowców energetycznych w naszym kraju odbywa się np. w miejscowościach: Konin, Turek oraz Zagłębie Górnośląskie (karbon). Wykorzystanie surowców energetycznych służy do produkowania energii. Oprócz wspomnianych ma miejsce także wydobycie pozostałych surowców mineralnych takich jak: Cynk, ołów (Olkusz), miedź, Sól kamienna (Kłodawa). Surowce mineralne dzielą się przykładowo na energetyczne, metaliczne i chemiczne. W ramach przemysłu energetyka obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Węgiel kamienny stanowi główne paliwo wykorzystywane w polskich elektrowniach, dlatego, że mamy wysokie krajowe zasoby tego surowca. Ważnymi branżami przemysłu przetwórczego są: przemysł hutniczy, elektromaszynowy i chemiczny. Niezwykle istotną częścią każdego przemysłu jest dostarczanie energii oraz wody. Strona producenta surowców mineralnych W kwestii jaką są surowce mineralne, jeśli wydobycie surowca ma miejsce na powierzchni, mówimy o kopalni odkrywkowej. Wydobywanie surowców pod ziemią odbywa się w kopalni głębinowej. Polskie złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego są zbyt niskie na potrzeby kraju, dlatego to konieczne jest sprowadzanie tych surowców (głównie z Rosji). Natomiast surowce mineralne skalne występują w całej Polsce i są z powodzeniem wykorzystywane głównie w budownictwie.
wapień
Author: James St. John
Source: http://www.flickr.com
Istotnym surowcem mineralnym jest przykładowo wapień. Jest on stosowany w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym oraz cukrowniczym i hutniczym. Wapień jest w dodatku wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz a także w energetyce jako sorbent do procesu odsiarczania spalin. Strona specjalistyczna w tym zakresieWykorzystanie surowca mineralnego jakim jest wapień w budownictwie przejawia się na różne rodzaje. Na przykład jako surowiec budulcowy, np. jako materiał izolacyjny lub spoiwo budowlane.
Ostatnie lata pokazały, że oprócz tych tradycyjnych surowców, takich jak np. węgiel kamienny, nasz kraj może posiadać jeszcze więcej surowcowych atutów takich jak np. ropa i gaz z łupków czy złoża typu tight. Nasz kraj jest niezwykle zasobny w surowce mineralne. Jesteśmy w czołówce państw o wysokich złożach węgla kamiennego i brunatnego oraz rudy miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki lub soli kamiennej. Co więcej, w w przeszłości byliśmy sławni z wydobycia drogocennego bursztynu. W naszym kraju znajdują się także złoża ropy naftowej, głównie w Karpatach i na Niżu Polskim. Mamy także pokaźne złoża siarki, które to znajdują się w północnej części zapadliska przedkarpackiego.

Tags: polska, przemysł, surowiec, złoże, zapas