Jakie kompetencje ma ochroniarz? Co może, a co nie? Kto może zostać takim pracownikiem?


Kwalifikowany pracownik ochrony w rzeczywistości ma całkiem dużo uprawnień, które jest w stanie egzekwować, gdy zdarzy się taka potrzeba. Tak więc, ma prawo zastosować przymus bezpośredni, a nawet broń. Co jeszcze należy wiedzieć na ten temat?


szkolenie
Author: Heinrich-Böll-Stiftung
Source: http://www.flickr.com
Podczas pełnienie swoich obowiązków pracownik (zobacz kiedy należy się odprawa) ochrony musi posiadać przy sobie legitymację. Mamy prawo zawsze poprosić o jej okazanie w taki sposób, aby można było zanotować sobie imię oraz nazwisko, numer legitymacji oraz wystawcę. Mamy również pełne prawo, aby zapoznać się z pouczeniem o ustawowych uprawnieniach wykwalifikowanego pracownika ochrony. A czy pracownik firmy ochroniarskiej może zażądać od nas dokumentu potwierdzającego tożsamość?


Może, lecz jedynie w miejscu chronionego terenu albo budynku. Tam ma takie prawo, aby zażądać od nas dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, by ustalić czy mamy prawo znajdować się w danym miejscu. Jak ochrona stwierdzi, że nie mamy tego typu uprawnień do przebywania w takim miejscy, to może poprosić o opuszczenie takiego miejsca. O opuszczenie budynku lub dozorowanego terenu możemy być również poproszeni, jeżeli ochroniarz uzna nasze zachowanie za zaburzanie porządku. Najlepszy pracownik ochrony to taki, który przechodzi właściwe szkolenia, przykładowo kurs kwalifikowany pracownik ochrony, dzięki czemu ma świadomość, w jaki sposób się zachować w takich sytuacjach.

szkolenie
Author: Caro Griffin
Source: http://www.flickr.com
Spis uprawnień ochrony się jednak na tym nie kończy. Gdy konkretna osoba w sposób nie pozostawiający wątpliwości zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, jak również zagraża chronionemu dobytkowi, to w tej sytuacji ochroniarz ma prawo do zatrzymania danej jednostki, aby oddać ją w ręce policji. Jak mówi ustawa oddanie pod opiekę policji po ujęciu powinno się odbyć niezwłocznie, co oznacza, że naruszeniem ustawy będzie zatrzymanie ujętej osoby przez ochronę bez niezwłocznego zawiadomienia policji. Sporo ludzi myśli o tym, by zostać osobą chroniącą mienie innych ludzi. Z pewnością nie jest to aż tak łatwe, gdyż spełnić należy całkiem sporo czynności i wymogów, pomocne są w tym różne kursy. Przeprowadzane są w różnych miastach i rejonach kraju, na przykład szkolenia Trójmiasto, pomagają w uzyskaniu koniecznych kwalifikacji.

Tags: policja, ochrona, legitymacja