Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?


Wycena nieruchomości to dobry fach, gwarantujący dobre zarobki i rozległe możliwości pracy na własną rękę lub w firmie. Rzeczoznawca majątkowy ma uprawnienia, by ustalać wyceny majątku, określać wartość hipoteczną i katastralną i potwierdzać ewentualne szkody. Jego usługi przydatne są w przeróżnych instytucjach - od banków, przez samorządy, po biznes i rolnictwo.


Zostać rzeczoznawcą jednak jest dość trudno. Rzeczoznawca majątkowy to fach kontrolowany, czyli do jego uprawiania niezbędna jest licencja, a zasięg i zakres wykonywania są określone ustawą. Właściwe prawa znajdują się w art. 177 i 191 ustawy o gospodarce nieruchomościami - . Nadzór nad zawodem sprawuje Minister Infrastruktury. Aby móc wyceniać nieruchomości, trzeba przejść przez studia
Praca, biznesmen
Author: www.s-lab.pl
Source: www.s-lab.pl
5-letnie ekonomiczne, techniczne lub prawnicze. W większości przypadków wymagane okazuje się również odbycie kursu podyplomowego, oferowanego w w sporej liczbie szkół wyższych. Nakaz ten przestaje obowiązywać, w wypadku, kiedy program regularnych studiów spełnia określone minima.
KGDM
Author: KGDM
Source: http://www.kgdm.pl/
Poza tym musisz odbyć praktykę zawodową. Cały proces zamyka ciężki egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.Przechodząc go dobrze, dostajemy licencję ministerialną. Musimy nie zapominać o prawnych zobowiązaniach, jakie nakłada na nas zarobkowa wycena nieruchomości . Nasza ścieżka kariery znajdzie się pod stałą kontrolą Ministra Infrastruktury. Jest takie powiedzenie: per aspera ad astra. Składając papiery na studia, świeży abituriencie maturalny, przemyśl taką karierę zawodową. Trudy edukacji z nawiązką zrekompensuje ci gwarancja, że po magisterce nie wylądujesz na bezrobociu.

Tags: bank, usługi, Ustawa, licencja, wycena