Ekologia w domu i firmie


Nie sposób wyimaginować sobie robotę w gospodarstwie agrarnym bez uczestnictwa maszyn. Albowiem traktor albo kombajn malutko nie spalają, wielu rolników magazynuje sobie paliwo na zapas.


Szacuje się, że na jeden hektar ziem uprawnych zużywa się na rok 120 litrów oleju napędowego.
Przeciętna wielkość gospodarstwa rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim to 15 ha, łatwo wskazać więc, że przeciętny rolnik z owego rejonu zużywa 1800 litrów paliwa w ciągu roku. Z początkiem nowego roku zaczęło obowiązywać nowe prawo, precyzujące okoliczności, w jakich ma się odbywać komercyjne przechowywanie paliw. Co zmienia to jednak dla indywidualnych rolników? Nic, jako że już od 2010 r, zgodnie z rozporządzeniem ministra, jednostki magazynujące paliwo w gospodarstwie rolnym na własny użytek, zobowiązane są trzymać je w zbiorniku (przekonaj się co ma do zaoferowania Mar Agency) naziemnym o kubaturze do pięciu tysięcy l . Przechowywanie paliwa w innych pojemnikach jest prawnie zakazane. Maksymalną objętość gromadzonego oleju napędowego określają przepisy przeciwogniowe. Przypuszcza się bowiem, że jeden zastęp straży pożarnej jest w stanie stłumić do pięciu tysięcy litrów płonącego oleju. Regulacje dotyczące ilości powłok, które powinien posiadać kontener na paliwo, wprowadzone zostały natomiast z myślą o ochronie środowiska.


wyszukiwarka graficzna
Author: Bocian
Source: www.projektoskop.pl


Zbiorniki dwupłaszczowe są znacznie bezpieczniejsze, albowiem bez względu na to, czy uszkodzeniu ulegnie płaszcz zewnętrzny, albo wewnętrzny, paliwo nie wydostanie się środka i nie zanieczyści gruntu . Przypomnijmy jeszcze, iż przydomowe magazyny z paliwem muszą być wyposażone w pompę do tankowania bądź przepompowywania paliwa.
Współcześnie już jednak większość osiągalnych w handlu pojemników posiada takową pompą z dystrybutorem. Zbiorników takich powinno się szukać w sklepach proponujących produkty dla rolnictwa.

Tags: sklep, sposób, warunki