Czym są kruszywa i do czego są wykorzystywane?


Kruszywa budowlane są sypkim tworzywem. Ich nazwa określa ich zastosowanie, służą do wytwarzania mieszanek które są przeznaczone do budowy dróg, betonów czy zapraw służących służących do budowy budynków. Dlatego też są półproduktem tak samo koniecznym, jak występującym niemal w każdego typu zabudowach. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię kruszywa budowlane dzieli się je na sztuczne i mineralne.


kruszywa drogowe - wyrób
Author: Armcon Precast
Source: http://www.flickr.com
Kruszywa sztuczne to są skały , które zostały poddane obróbce termicznej oraz odpady powstałe w procesie produkcji. Ze względu na uziarnienie dzielimy je na drobne i grube. Średnica drobnych ziaren wynosi do maksymalnie cztery minimetry. Natomiast średnica grubych ziaren wynosi w granicach od 4 do 64 minimetrów.

Kruszywa mineralne tymczasem powstają ze skał występujących w naturze. Skały te są poddawane procesom przerobu na kruszywo za sprawą obróbki mechanicznej. Kruszywa mineralne można wyszczególnić ze względu na sposób uzyskania i rodzaj surowca skalnego. Dzielimyłamane, naturalne czy łanone-granulowane
Do kruszyw naturalnych zalicza się zarówno te kruszone, jak niekruszone. Tymi tworzywami są: otoczaki, piasek czy żwir.

Czy nasz tekst spodobał Ci się? Przejdź w takim razie na naszą nową witrynę - tam można zobaczyć tutaj kolejne rzetelne wątki.

Do rodziny kruszyw łamanych zalicza się skały, które były rozdrobnione. Do ostatniej grupy zalicza się kruszywa budowlane zwyczajne, które zostały uszlachetnione.

Warto przy temacie kruszyw wspomnieć także o spoiwach. Spoiwa są materiałem wiążącym. Jest to materiał pochodzący od minerałów, który został sproszkowany. Jego stężenie zmienia się, gdy będzie do niego dolana woda. Wtedy staje się twardy. Dzięki niemu jest możliwe wznoszenie budynków.

Na placu budowy obraz pracy uległ w ostatnich dziesięcioleciach diametralnym zmianom. Kiedyś wiele prac (zobacz sklepmardrew.pl) robiono ręcznie. Było to bardzo żmudne i trudne zajęcie. Prace owe trwały nie tylko dłużej, lecz także koszty ich wykonania były o wiele większe. Najcięższą pracę robili zwykli robotnicy etatowi, którzy musieli nosić ciężkie bloki czy wykopywać ziemię pod fundamenty. Za sprawą techniki nie ma potrzeby już tak gigantycznego wysiłku ludzkiego. Urządzenia odwalają najgorszą pracę. Spycharki czy koparki są obecnie niezastąpione. Ale także powinno się darzyć uznaniem pracę kruszarek, bo za ich sprawą przystosowywanie i proszkowanie półproduktów do użycia jest o wiele prostsze.

Tags: skały, minerały, surowce, kruszywa