Czym jest ściąganie należności oraz jakie prawa przypadają dłużnikowi


Pożyczki, "chwilówki" - coraz więcej rodaków zadłuża się w rozmaitych instytucjach. Wszystko jest dobrze, póki spłacamy raty o czasie, gorzej, jeżeli zaczyna brakować pieniążków na punktualne oddawanie należności. Jakie prawa przypadają dłużnikowi, kiedy zgłosi się do niego firma windykacyjna. Co czynić? Jak podejmować roztropne decyzje? Co to jest windykacja oraz jakie są jej warianty? Na początek pragnę objaśnić, że windykacja to nie to samo, co egzekucja komornika.

należności
Author: Daniel Deppe
Source: http://www.flickr.com
Acz podstawowy ich cel wydaje się być taki sam – czyli odebranie należnych funduszy, to jednak bazują one na całkowicie innych prawach. Windykacja wierzytelności to typ mediacji pomiędzy dłużnikiem a osobą albo instytucją, która udzieliła pożyczki (kliknij: więcej o windykacji wierzytelności na saf.com.pl).

Jeśli opisywana sprawa jest dla Ciebie pomocna, przeczytaj oprócz tego więcej szczegółów smoothie producent tutaj - te informacje również nie mogą pozostać niezauważone.

Zawsze oparta jest na dialogu. Windykator, reprezentujący daną osobę lub firmę, nie zajmuje dóbr materialnych dłużnika (tak jak czyni to egzekutor), tylko robi wszystko, ażeby dobrowolnie podpisał on ugodę. Dzięki temu przeważnie udaje się wypracować kompromis, uwzględniający potrzeby a także możliwości obu stron. W praktyce wygląda to tak, iż osoba chcąca odzyskać własne pieniądze, zwraca się do firmy windykacyjnej, która na jej prośbę kontaktuje się z dłużnikiem. W większości wypadków pożyczający odzyskuje należne mu pieniążki pomniejszone rzecz jasna o prowizję. Jest to wygodne, gdyż nie musi się zajmować całym procesem osobiście. Najczęściej stosowane są 2 rodzaje windykacji: pojednawcza – polega na przesyłaniu upomnień i systematycznym przypominaniu dłużnikowi, że powinien oddać należne pieniądze, sądowa – gdy polubowna windykacja nie zadziała, firma (poznaj propozycje firmy Account sp. z o.o) windykacyjna (dodatkowe info) skieruje sprawę do sądu. Wtenczas ten może nakazać zwrot dóbr, natomiast do akcji wejdzie już egzekutor.windykacja
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Dla dłużnika zawsze najlepszym rozwiązaniem jest windykacja polubowna, bo istnieje szansa, żeby się dogadać oraz nie popaść w dalsze kłopoty. Dobrze jest mieć na uwadze, że zarówno wierzycielowi, jak również reprezentującej go jednostce windykacyjnej, finalnie zależy na odzyskaniu pieniążków – będą zatem robić wszystko, ażeby dłużnik był w stanie spłacić swe zobowiązanie, chociażby w ratach. I jeszcze jedna ważna uwaga. Osoba zadłużona nie ma obowiązku wpuszczać windykatora do mieszkania.

Tags: firma, fundusze, dłużnik, egzekutor